"จักรมณฑ์" สั่งอุตฯจังหวัดดูแลโรงงานที่มีปัญหา หวั่นซ้ำรอยซัมซุงโคราช รมว.อุตฯ เผย รู้มาระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการปลดคนงานของบริษัทซัมซุง พร้อมสั่งอุตฯจังหวัดคุมเข้มโรงงานทั่วประเทศ หวั่นซ้ำรอย

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
SPECIAL FEATURESsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

FINANCE & INVESTMENTsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
9,176
This Week
29,709
This Month
186,147