โดล ไทยแลนด์ สั่งปิดโรงงานที่ชุมพรกะทันหัน คนงานโวยหนักไม่แจ้งล่วงหน้า โดล ไทยแลนด์ ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้กระป๋องส่งออกรายใหญ่ ประกาศปิดโรงงานที่ชุมพร แรงงานนับพันคนโวยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
FINANCE & INVESTMENTsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

SPECIAL FEATURESsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
7,948
This Week
12,413
This Month
184,031