2 ยักษ์เหล็กจีนควบรวมกิจการ ขึ้นแท่นผู้ผลิตเบอร์ 2 ของโลก เป่าสตีล และ หวูฮั่น 2 ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเหล็กของจีน ประกาศควบรวมกิจการ ทะยานสู่ผู้ผลิตเหล็กเบอร์ 1 ของจีน และกลายเป็นเบอร์ 2 ของโลก

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
FINANCE & INVESTMENTsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

SPECIAL FEATURESsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
8,076
This Week
11,799
This Month
206,377