หลายฝ่ายเห็นพ้อง BREXIT กระทบไทยระยะสั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ เห็นพ้องว่ากรณี BREXIT จะส่งผลกระทบต่อไทยในระยะสั้น

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
FINANCE & INVESTMENTsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

SPECIAL FEATURESsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
7,622
This Week
33,668
This Month
245,149