พิษราคาน้ำมัน ทำเชลล์ประกาศปลดคนงานทั่วโลกเพิ่มอีก 20% เชลล์ ประกาศปรับลดพนักงานทั่วโลกเพิ่มอีก 20% หรือราว 12,500 คน เหตุจากการทรุดตัวของราคาน้ำมัน และการควบรวมกิจการกับ บีจี กรุ๊ป

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
FINANCE & INVESTMENTsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

SPECIAL FEATURESsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
11,421
This Week
45,153
This Month
219,249